348 Posts in 116 Topics - by 220 Members - Latest Member: ThekMg

Author Topic: [13.5][v1.10] Changelog: Toyosatomimi no Miko  (Read 1363 times)

V

  • Hisoutensoku Player "The Gargantuan Guignol Chaser"
  • มนุษย์ผู้ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกใดๆ
  • *
  • Posts: 43
    • View Profile
[13.5][v1.10] Changelog: Toyosatomimi no Miko
« on: July 19, 2013, 06:29:37 PM »
ระบบ
- เพิ่มระบบหมดเวลาของผ้าคลุมฟ้า

5A
- เพิ่ม Hitbox เมื่อผ้าคลุมม่วง
- เพิ่มเวลาชะงักเพื่อต่อคอมโบ

AA
- แก้บั๊กต่อคอมโบไม่ได้เนื่องจากระยะเวลาชะงักน้อยเกินไป

DA
- เพิ่ม Hitbox เมื่อผ้าคลุมแดง
- ลดค่า Rate
- เพิ่มค่า Rate ให้ฮิตแรก

AAA
- เพิ่ม Hitbox เมื่อผ้าคลุมแดง
- ลดค่า Rate
- เพิ่มค่า Rate ให้ฮิตแรก
- การโจมตีออกเร็วขึ้น
- แก้ให้ต่อคอมโบได้

TA
- เฟรมโจมตีออกเร็วขึ้น
- ปรับของผ้าคลุมฟ้าให้เป็นเหมือนผ้าคลุมม่วงเก่า, ปรับผ้าคลุมม่วงและแดงให้ศัตรูที่โดนโจมตีปลิว
- ผ้าคลุมแดง, ระดับการโจมตีสูงขึ้น, การโจมตีค้างจอนานขึ้น

5B
- เพิ่ม Hitbox ให้ผ้าคลุมม่วงและฟ้า

AAAA
- ก้าวไปข้างหน้ามากขึ้น, ถอยหลังน้อยลง

AAA2A
- การโจมตีจะได้ Ground Slam

TA
- ลดค่า Rate

X
- เพิ่มค่าสตัน
- นอกจากพูทธ, เพิ่มความเสียหายของกระสุนก่อนกระจายตัว
- ไร้ศาสนา, เพิ่มความเสียหายของกระสุนหลังกระจายตัว, จุดกระจายตัวใกล้ตัวมากขึ้น, เพิ่มระยะกระสุนหลังกระจายตัว, ระยะกระจายตัวลดลง
- ชินโต, ลดความเร็วกระสุนหลังกระจายตัว, จุดกระจายตัวใกล้ตัวมากขึ้น, กระสุนกระจายตัวช้าลง
- เต๋า, ระยะกระจายตัวลดลง, จุดกระจายตัวใกล้ตัวมากขึ้น, ศัตรูที่โดนกระสุนหลังกระจายตัวจะติด Down, เมื่อโดนเกรซแล้วกระสุนจะกลับมาใหม่
- พุทธ, กระสุนออกรวดเดียวไม่มีการรอกระจายตัว, เพิ่มค่า Rate

Y
- เพิ่มค่าสตัน
- ไร้ศาสนา, ลด Hitstop, เพิ่ม Hitbox ระยะไกล
- ชินโต, เพิ่มจำนวนกระสุน, ลดค่า Rate, เพิ่ม Hit เลเซอร์ตรงกลางเมื่อผ้าคลุมแดง
- พุทธ, เพิ่ม Hitstop


- ทุกตำแหน่งลดค่านิยมเท่ากัน
- ปรับความเร็วการเคลื่อนที่
- ครึ่งหลังจะสามารถแคนเซิลได้
- เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่เมื่อผ้าคลุมแดง


- ออกท่าเร็วขึ้น
- เพิ่มค่าสตัน
- ลบความสามารถเคาท์เตอร์
- เมื่อโดนโจมตี เลเซอร์จะหยุด
- เมื่อโจมตีโดน ศัตรูจะติด Down
- ปรับการกระจายตัวของเลเซอร์เมื่อวางที่ 4, 6


- ปรับมุมเริ่มต้นเมื่อวางที่ 4, 6
- เพิ่มความแม่นยำในการติดตามเป้าหมาย
- เพิ่มค่า Rate เริ่มต้น
- เพิ่ม Hitstop, Guardstop
- ลดระดับการโจมตีลง
- เมื่อผ้าคลุมม่วง, ลดค่าผ้าคลุมที่ใช้, ลดค่า Rate
- เมื่อผ้าคลุมแดง, เพิ่มความเสียหาย, ลดเกจป้องกันมากขึ้น


- ทำให้ดาบลอยสูงห่างจากตัวน้อยลง เมื่อวางที่ 8


- สามารถมีในจอเพียงอันเดียว


- เมื่อวางที่ 4, 6, ความเร็วในการชาร์จและเวลาที่ชาร์จสำเร็จจะต่างออกไป
- เมื่อใช้ซ้ำระหว่างที่ชาร์จได้สีเหลือง จะสามารถเปลี่ยนความนิยมเป็นกระสุนติดตามไปยิงศัตรู แต่จะทำให้ศัตรูได้ความนิยมเพิ่มขึ้นไม่ว่างจะโจมตีโดนหรือป้องกัน

Lastword
- เป็นอมตะตั้งแต่กดใช้
- เพิ่มความเสียหาย
« Last Edit: July 20, 2013, 09:26:26 PM by V »