343 Posts in 113 Topics - by 207 Members - Latest Member: ืnumtoupoopa

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - V

Pages: [1] 2
1
General Discussion / วิธีเล่นโหมด Network
« on: May 12, 2015, 10:19:56 PM »


เรียงตามบรรทัดนะครับ

1. ตั้งห้องเอง

2. ใส่ ip:port เพื่อจอยห้องคนอื่น
3. เลือก ip:port จากห้องที่เคยเข้า
4. ใช้ ip:port จากคลิปบอร์ด (กด copy หรือ ctrl+c ไว้)

เมื่อเลือกข้อ 2-4 จะมีตัวเลือก 2 ข้อ คือ เข้าไปเล่น (บน) หรือเข้าไปส่อง (ล่าง)

5. Profile ที่ใช้เล่น
6. Port ที่ใช้เล่น
7. อนุญาตให้คนอื่นส่อง : ได้ - ไม่ได้
8. ตั้งค่าเซฟ Replay เมื่อเล่นในโหมด Network : เซฟทั้งหมด - เฉพาะที่เล่นเอง - เฉพาะที่ส่อง - ไม่เซฟ
9. Frame Skip : ใช้ - ไม่ใช้

10. กลับหน้าแรก

ออกจากหน้าเลือกตัวละคร : กดปุ่ม X ค้าง

2
เนื่องจากมีความคิดที่จะแข่งขันจัดอันดับภายในบอร์ดขึ้นมา
เลยขอเปิดกระทู้นี้ไว้ให้เสนอกฎกติกาของการจัดอันดับไว้นะครับ

ขอกฎแบบแข่งกันเองระหว่างสมาชิกนะครับ ไม่ใช่แบบตบตีกับกรรมการ
แต่ใครอยากลองเสนอก็เขียนไว้ได้ครับ

แนวทาง
1. แข่งแบบมีระยะเวลากำหนดหรือไม่
2. น่าจะมีกรรมการ พยาน หรือหลักฐานว่าได้ทำการต่อสู้แพ้ชนะกันจริงๆหรือไม่
 2.1 กรรมการ คือ ต้องให้คนที่เป็นกรรมการเป็นคนส่องเท่านั้น
 2.2 พยาน คือ ใครก็ได้
3. จัด Rank: Ex Hard Normal หรือจัดอันดับ 1 2 3 4
4. วิธีคิดคะแนน

3
ห้องวิจัย 13.5 / [13.5][v1.32] Changelog (ongoing)
« on: December 11, 2013, 11:47:55 PM »
ระบบ
- เมื่อใช้ Chicken Guard อยู่ หากถูกโจมตีโดยท่าชาร์จ จะทำให้การ์ดป้องกันแตกและชะงักไปชั่วขณะหนึ่ง
* ความเสียหายที่ได้รับเมื่อการ์ดป้องกันแตกด้วยวิธีนี้จะน้อยกว่าวิธีปกติ

- หากอีกฝ่ายไม่ได้บังคับตัวละครให้ป้องกันด้วย Chicken Guard จะทำลายการ์ดป้องกันด้วยวิธีข้างต้นไม่ได้
* เช่น หากติดสถานะ 「เศร้า」 จะทำให้การป้องกันทุกครั้งเป็น Chicken Guard แต่หากผู้เล่นไม่ได้กดป้องกันด้วย Chicken Guard จะทำให้ไม่สามารถทำลายการ์ดป้องกันด้วยวิธีข้างต้นได้

- ปรับระยะถอยหลังเมื่อโดนทำลายการ์ดป้องกัน
* หากตามไปโจมตีต่อหลังจากทำลายการ์ดป้องกันสำเร็จจะง่ายขึ้น

ไอเทม
- ปรับให้ใช้พลังวิญญาณสูงสุด (หลอดสีดำ) ในปริมาณเท่ากับพลังวิญญาณ (หลอดสีแดง)
* ขนาดของหลอดสีแดงก่อนและหลังใช้ไอเทมจะเท่าเดิม (ยกเว้นเมื่อใช้พลังวิญญาณจนหมด)

ตัวละคร
- เรย์มุ
- มาริสะ
- อิจิริน
- เบียคุเรน
- ฟูโตะ
- มิโกะ
- นิโทริ
- โคอิชิ

5
การเคลื่อนที่ขึ้นลง
- แก้บั๊กที่ทำให้สามารถกดแดชเพื่อแคนเซิลก่อนเคลื่อนที่ได้

ชะงัก
- เพิ่ม Hitbox

5B
- ออกท่าช้าลง

6B
- เปลี่ยนเสียงเอฟเฟกต์ท่าชาร์จของพุทธ

2B
- ลดเฟรมโจมตี
- เพิ่ม Hitstun, Blockstun

AA2A
- ลดเฟรมโจมตี
- เพิ่ม Hitstun, Blockstun

AA8A
- แก้บั๊กที่ไม่สามารถแคนเซิลทันทีหลังการโจมตีได้

TA
- ลด Hitstop

TB
- ลดค่าความเสียหายต่อเกจป้องกัน
- เพิ่มค่าเกจสเปล
- เพิ่มค่าสตัน

5X
- ลดพลังวิญญาณที่ใช้
- เพิ่มค่าสตัน
- ไร้ศาสนา, เพิ่มความเสียหาย, เพิ่มความเร็วในแนวนอนของกระสุน
- ชินโต, เปลี่ยนรูปแบบการยิง, เพิ่มความเสียหาย, ลดความเร็วในแนวนอนของกระสุน, เพิ่มเฟรม Recovery
- เต๋า, เปลี่ยนรูปแบบการยิง,
- พุทธ, เพิ่มความเสียหาย, เพิ่มมุมในการยิงขึ้นลง

5Y
- เพิ่มค่า Rate, ค่า Rate เริ่มต้น
- เพิ่มค่าสตัน
- ปรับจำนวนเฟรมขึ้นลงให้เท่ากัน
- ไร้ศาสนา, ลดค่าความเสียหายต่อเกจป้องกัน, เพิ่มความเสียหาย
- ชินโต, ลดค่าความเสียหายต่อเกจป้องกัน, ลดความเร็วกระสุน
- เต๋า, เพิ่มความเสียหาย
- พุทธ, เพิ่ม Hitstop, เมื่อยิงลง ศัตรูที่โดนจะปลิวลงด้านล่าง


- สร้างคลื่นกระแทกเมื่อยิง มีผลทำให้ศัตรูปลิว
- เพิ่มความเสียหายของกระสุนเมื่อระเบิด
- ถ้าพลังงานหมดจะกลายเป็นยิงลม (ไม่มีกระสุน มีคลื่นกระแทกเวลายิง)
- เสียพลังงานมากขึ้น


- เพิ่มความเสียหาย
- ?????
- กระสุนจะหายไปเมื่อนิโทริโดนโจมตี
- เมื่อวางที่ 4, 6, กระสุนจะเคลื่อนที่ในแนวนอน
- เมื่อวางที่ 2, 8, นิโทริจะพุ่งไปด้านล่าง, บน ตรงข้ามกับทิศทาง
- เสียพลังงานมากขึ้น
- ลดระดับความหนากระสุน


- เพิ่มความเสียหาย
- เมื่อวางที่ 4, 6, ศัตรูจะกระเด็นไปชนผนัง, ปรับให้ไม่สามารถหยุดได้หลังจากดึงสายเคเบิล
- เมื่อวางที่ 2, เพิ่มเฟรม Recovery, เพิ่ม Hitbox, เพิ่มระยะเวลา, ลด Hitstun, Blockstun
- เมื่อวางที่ 8, เพิ่มเฟรม Recovery, เพิ่ม Hitbox, เมื่อโจมตีโดน ศัตรูจะปลิว


- เพิ่มค่า Rate เริ่มต้น
- เปลี่ยนพฤติกรรมของเฟือง
- ลดขนาดเฟือง
- เสียพลังงานมากขึ้น


- หมุนตัวเร็วขึ้น
- ?????
- เพิ่ม Hitbox
- เพิ่ม Hitbox ในลูกโป่งที่ถูกโยน
- แก้ให้ไม่มีน้ำกระจายออกมาเมื่อลูกโป่งกระแทกโดนศัตรูที่อยู่ขอบฉาก
- เพิ่มค่าสตันของลูกโป่ง
- เพิ่มค่าสตันของน้ำที่กระจายออกมา
- เสียพลังงานมากขึ้น


- ลบเฟรมเคาท์เตอร์
- แก้บั๊กที่เพิ่มเกจสเปลเยอะผิดปกติ
- สามารถปาระเบิดที่ระดับต่ำลงได้เมื่อพลังงานหมด
- เสียพลังงานมากขึ้นอย่างมาก


- ลดขนาดฟอง

Lastword
- เป็นอมตะจนกว่าผ้าคลุมจะออก
- เพิ่มเฟรม Recovery
- เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์ปืน

6
การเคลื่อนที่ขึ้นลง
- ?????

DA
- ลดแรงเฉื่อย

TA
- ลดค่าความเสียหายต่อเกจป้องกัน
- เมื่อมีแค่อิจิริน, เพิ่มค่าความเสียหายต่อเกจป้องกัน

5X
- ลดค่าพลังวิญญาณที่ใช้
- เพิ่มความเสียหาย
- เพิ่มค่าสตัน
- ไม่สามารถแคนเซิลก่อนยิงได้
- ชินโต, ลดความเร็วกระสุน
- เต๋า, เพิ่มความเร็วกระสุน, ศัตรูที่โดนจะล้ม

6X
- เพิ่มค่าสตัน

5Y
- ยิ่งเลเซอร์เร็วขึ้น
- นอกจากชินโต, เพิ่มความเสียหาย
- เพิ่มค่าสตัน
- เพิ่มค่า Rate เริ่มต้น
- เพิ่มค่า Rate
- เต๋า, เปลี่ยนเป็นยิงเลเซอร์ในแนวตรง
- พุทธ, เลเซอร์จะไม่โดนแค่ 1 ฮิตอีกต่อไป, เพิ่มค่า Rate

6Y
- แก้บั๊ก


- ท่าออกช้าลง


- เพิ่ม Hitbox
- ท่าออกเร็วขึ้น
- เพิ่มความเสียหาย


- เพิ่มความเสียหายเมื่อชก
- เมื่อวางที่ 4, ท่าออกเร็วขึ้นมาก แต่ Hitbox เล็กลง
- เมื่อวางที่ 2, 8, เพิ่ม Hitbox เมื่อกำหมัด
- เมื่อวางที่ 6, เพิ่มค่า Rate, เพิ่มค่าสตัน


- เพิ่มค่าสตัน
- นอกจากวางที่ 6, ลดระยะเวลาของท่า, เพิ่มจำนวนฮิต, เพิ่มเฟรม Recovery, ลดค่า Rate
- เมื่อวางที่ 6, เวลารีชาร์จอุนซันมากขึ้น, เพิ่ม Hitbox ด้านใน, แก้บั๊กการโจมตีหลุดจอ, เปลี่ยนโจมตีพร้อมเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูง


- เพิ่มค่าสตัน


- ออกท่าเร็วขึ้น, ออกท่าเร็วขึ้นเมื่อมีแค่อิจิริน
- เพิ่มความเสียหายเมื่อมีอุนซัน, เพิ่ม Hitbox, เพิ่มเฟรม Recovery
- ลดความสูงเมื่อปลิว
- ลดค่า Rate

Lastword
- ปรับให้ระยะเวลาคงที่
- ปรับการฟื้นฟูพลังวิญญาณและพลังวิญญาณที่ต้องใช้เมื่อยิงกระสุน

7
2B
- เพิ่มการโจมตีปิด

AAA2A
- เพิ่มการโจมตีปิด

AAA8A
- เพิ่มระยะก้าวไปข้างหน้า

5X
- ลดค่าพลังวิญญาณที่ใช้
- เพิ่มระยะเวลาของ Recovery Frame
- ไร้ศาสนา, เพิ่มค่า Rate
- ชินโต, เพิ่มความเสียหาย, ปรับวงโคจร, ลดความเร็วกระสุน
- เต๋า, เปลี่ยนวิธียิงกระสุน
- พุทธ, หลังระเบิดจะมีหลายฮิต, เพิ่มมุมขึ้นลงที่สามารถยิงกระสุนออกไปได้

5Y
- เพิ่มค่าสตัน
- เพิ่มเฟรมโจมตีที่จุดที่ยิงของทุกศาสนา และเพิ่มเฟรมโจมตีที่จุดหักเหของเลเซอร์ชินโต
- ชินโต, จุดหักเหใกล้ตัวมากขึ้น
- เต๋า, ลดจำนวนฮิต, เพิ่มความเสียหาย, เพิ่มความสามารถ Wall Slam


- เมื่อวางที่ 6, ลบความสามารถในการเกรซ


- เมื่อวางที่ 2, เปลี่ยนให้บินขึ้นเพียงเล็กน้อย


- เพิ่ม Hitbox ระเบิด


- ลดค่าพลังวิญญาณที่ใช้
- เพิ่มค่าสตัน


- ปรับการเคลื่อนที่
- เพิ่มการโจมตีปิด
- การโจมตีปิดของท่าที่พัฒนาแล้วจะมีกระสุนยิงออกมา
- ลด Hitbox การโจมตีปิดของท่าที่พัฒนาแล้ว
- ท่าที่พัฒนาแล้วจะออกเร็วขึ้น

Lastword
- ออกท่าเร็วขึ้น
- ระยะเวลาอมตะนานขึ้น

8
TA
- ลดระยะเวลาของเฟรมโจมตี
- ต่อจากนี้จะไม่หยุดเมื่อโจมตีโดนแล้ว

TB
- ลดความเสียหายต่อเกจป้องกัน

5X
- ลดพลังวิญญาณที่ใช้
- นอกจากชินโต, เพิ่มความเสียหาย
- เพิ่มค่าสตัน
- เต๋า, เปลี่ยนเป็นกระสุนเข็ม, เพิ่มความเร็ว
- ชินโต, ลด Hitbox, เพิ่มจำนวนกระสุนเป็น 5, ลดความสามารถในการติดตาม, คงอยู่ในจอนานขึ้นจนกว่าจะออกจากจอ, ลด Hitstop
- พุทธ, เพิ่ม Hitbox เมื่อระเบิด

5Y
- เพิ่มค่าสตัน
- เต๋า, เพิ่มความเสียหาย, ค่า Rate

6Y
- เพิ่มระยะเวลาค้างจอขึ้นอย่างมาก
- ทุกครั้งที่ถูกใช้งานเพื่อเพิ่มพลังแก่สิ่งที่ผ่านบาเรียไป ระยะเวลาของบาเรียจะถูกลดลงไป


- ไม่สามารถใช้เคาท์เตอร์ได้


- เมื่อวางที่ 6, จุดที่ติดตั้งจะไกลออกไป
- ออกท่าเร็วขึ้น
- เพิ่มระยะเวลาคงอยู่หลังจากติดตั้ง
- ?????
- เพิ่มค่า Rate เริ่มต้น


- ลดระดับการโจมตี
- เพิ่มรูปแบบเมื่อติดตั้งที่ 2, 8
- บาเรียจะเล็กลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป, ถูกเกรซ
- ปริมาณฮิตลดลง


- ลดค่าความเสียหาย
- เพิ่มค่า Rate
- เพิ่ม Hitstun, Blockstun
- เปลี่ยนทิศทางการตก
- เมื่อวางที่ 8, ลดค่าความเสียหาย, เพิ่มค่า Rate, ลดระดับการโจมตี
- เมื่อวางที่ 2, ลดเฟรม Recovery, ลดความเสียหายต่อเกจป้องกัน


- ลดพลังวิญญาณที่ใช้
- สามารถมีในจอได้เพียงลูกเดียว


- เพิ่มรูปแบบเมื่อติดตั้งที่ 2, 8
- เปลี่ยนรูปแบบการกระจายตัว
- เพิ่มค่าสตัน
- เพิ่มความเสียหาย, ค่า Rate ของกระสุนหลังกระจายตัว

9
ระบบ
- ท่าทีชาร์จไว้จะหายไปเมื่อโคอิชิติดสตัน
- ?????
- ?????
- ลบการบังคับออกท่าที่ชาร์จไว้เมื่อหมดเวลา

44
- สามารถหยุดได้ทันที
- เพิ่มระยะเวลาของเฟรมโจมตี

DA
- เพิ่มระยะก้าวไปข้างหน้า
- ลดค่า Rate
- เมื่อโจมตีโดน คู่ต่อสู้จะชะงัก
- เพิ่ม Hitstop

AAA
- ออกท่าเร็วขึ้น
- เพิ่มระยะก้าวไปข้างหน้า

5B
- ลบ Hitbox ตอนออกตัว
- ลดค่า Rate
- ตอนหมุนตัวจะเป็นอมตะ
- เมื่อโจมตีโดน คู่ต่อสู้จะชะงัก
- ชาร์จท่าเสร็จเร็วขึ้น

AAAA
- ลดเวลาที่ท่าค้างอยู่ในจอ

TB
- เพิ่ม Hitbox
- ไม่สามารถแคนเซิลได้ก่อนเฟรมโจมตีออก
- สามารถเกรซได้หากเป็นการโจมตีที่ออกมาเอง, ไม่สามารถแคนเซิลเป็นท่าอื่นได้นอกจากสเปล
- ลดค่าเกจป้องกันที่สามารถทำลายได้

2B
- ลบ Hitbox ตอนแรก
- แนวการร่วงเป็นแนวเกือบเส้นตรง
- เพิ่มความเร็วในการร่วง
- ร่วงใกล้กับจุดที่ตอบสนอง
- คู่ต่อสู้จะล้มลงหลังโคอิชิ

6B
- สามารถออกท่าได้ในจุดที่ใกล้ขึ้น

5X
- เพิ่มความเสียหาย
- ลดพลังวิญญาณที่ใช้
- เพิ่มค่าสตัน
- ชินโต, ลดความเร็วกระสุน
- เต๋า, เมื่อกระสุนไขว้กันจะกลายเป็นกระสุนที่แรงขึ้น
- พุทธ, แก้บั๊กที่กระสุนด้านบนกับล่างต่างกัน

5Y
- ลบเฟรมที่สามารถโดนเคาท์เตอร์หลังปล่อยกระสุนออก
- ลดค่า Rate
- เพิ่มความหนาของกระสุน
- ปรับให้การโจมตีออกตามทิศทางปุ่มที่กดแทนของเก่าที่เป็นตามระยะทาง
- ไร้ศาสนา, เปลี่ยนวิธียิงกระสุน, เวลายิงจะเล็งไปที่ศัตรู
- ชินโต, เปลี่ยนวิธียิงกระสุน, เวลายิงจะเล็งไปที่ศัตรู
- เต๋า, ปรับให้โจมตีแนวนอนทั้งหน้าจอในทันที
- พุทธ, ปรับให้เป็นการโจมตีสั้นๆรอบตัวโคอิชิ


- เวลาชาร์จจะไม่เป็นอมตะ
- ปรับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวทั้งหมด
- เพิ่มระยะห่างหลังจากวาร์ปหาศัตรู
- แรงเฉื่อยก่อนวาร์ปมีผลหลังจากวาร์ปด้วย
- ไฟจะออกตามการเคลื่อนที่ของโคอิชิ
- ลดค่าสตัน
- เพิ่มค่า Rate เริ่มต้น, ลดค่า Rate
- ปรับจุดเทเลพอร์ตเมื่อวางที่ 2, 4, 8


- เพิ่มค่า Rate
- เพิ่มค่าสตัน
- เพิ่ม Hitstun, Blockstun
- ลดความเร็วในการร่วง
- ท่าจะไม่ออกหากอยู่ในความสูงระดับเดียวกับศัตรู
- เมื่อวางที่ 2 จะพุ่งลงด้านล่าง


- พลังวิญญาณจะลดลงเมื่อดอกกุหลาบโผล่ออกมา
- เพิ่มความเร็วของการเคลื่อนไหวเพื่อยิง
- การโจมตีจะไม่หยุดจนกว่าจะเรียกใช้อีกครั้งหรือโดนโจมตี
- ลดระยะของกระสุนกุหลาบ, ระยะจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งที่ปล่อยโดยไม่ยกเลิกเสียก่อน
- ถ้าเปิดการทำงานของสกิลไว้ เมื่อโดนโจมตี จะมีกุหลาบยิงออกมาสวนศัตรูโดยอัตโนมัติ (มีกุหลาบออกมาในครั้งที่ 3 ขึ้นไป)


- ปรับให้ตอบสนองต่อเมื่อศัตรูติด Hitstun ในอาการที่สูงกว่าชะงัก
- เมื่อวางที่ 6, สามารถจับศัตรูในระยะไกลได้
- เมื่อวางที่ 6, ตอบสนองเมื่อศัตรูติด Hitstun ทุกชนิด, ตอบสนองเมื่อศัตรูใช้สกิล


- ลดปริมาณพลังวิญญาณที่ใช้
- เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวตอบสนอง
- ลบเฟรมเคาท์เตอร์ที่นานเกินไปออก
- สามารถแคนเซิลเพื่อโจมตีโดยสเปลได้

Lastword
- เป็นอมตะจนกว่าจะถึงเฟรมจับ
- ขยายการหมุนของกุหลาบในแนวตั้ง
- เพิ่มความเสียหาย

10
ระบบ
- เพิ่มระบบหมดเวลาของผ้าคลุมฟ้า

5A
- เพิ่ม Hitbox เมื่อผ้าคลุมม่วง
- เพิ่มเวลาชะงักเพื่อต่อคอมโบ

AA
- แก้บั๊กต่อคอมโบไม่ได้เนื่องจากระยะเวลาชะงักน้อยเกินไป

DA
- เพิ่ม Hitbox เมื่อผ้าคลุมแดง
- ลดค่า Rate
- เพิ่มค่า Rate ให้ฮิตแรก

AAA
- เพิ่ม Hitbox เมื่อผ้าคลุมแดง
- ลดค่า Rate
- เพิ่มค่า Rate ให้ฮิตแรก
- การโจมตีออกเร็วขึ้น
- แก้ให้ต่อคอมโบได้

TA
- เฟรมโจมตีออกเร็วขึ้น
- ปรับของผ้าคลุมฟ้าให้เป็นเหมือนผ้าคลุมม่วงเก่า, ปรับผ้าคลุมม่วงและแดงให้ศัตรูที่โดนโจมตีปลิว
- ผ้าคลุมแดง, ระดับการโจมตีสูงขึ้น, การโจมตีค้างจอนานขึ้น

5B
- เพิ่ม Hitbox ให้ผ้าคลุมม่วงและฟ้า

AAAA
- ก้าวไปข้างหน้ามากขึ้น, ถอยหลังน้อยลง

AAA2A
- การโจมตีจะได้ Ground Slam

TA
- ลดค่า Rate

X
- เพิ่มค่าสตัน
- นอกจากพูทธ, เพิ่มความเสียหายของกระสุนก่อนกระจายตัว
- ไร้ศาสนา, เพิ่มความเสียหายของกระสุนหลังกระจายตัว, จุดกระจายตัวใกล้ตัวมากขึ้น, เพิ่มระยะกระสุนหลังกระจายตัว, ระยะกระจายตัวลดลง
- ชินโต, ลดความเร็วกระสุนหลังกระจายตัว, จุดกระจายตัวใกล้ตัวมากขึ้น, กระสุนกระจายตัวช้าลง
- เต๋า, ระยะกระจายตัวลดลง, จุดกระจายตัวใกล้ตัวมากขึ้น, ศัตรูที่โดนกระสุนหลังกระจายตัวจะติด Down, เมื่อโดนเกรซแล้วกระสุนจะกลับมาใหม่
- พุทธ, กระสุนออกรวดเดียวไม่มีการรอกระจายตัว, เพิ่มค่า Rate

Y
- เพิ่มค่าสตัน
- ไร้ศาสนา, ลด Hitstop, เพิ่ม Hitbox ระยะไกล
- ชินโต, เพิ่มจำนวนกระสุน, ลดค่า Rate, เพิ่ม Hit เลเซอร์ตรงกลางเมื่อผ้าคลุมแดง
- พุทธ, เพิ่ม Hitstop


- ทุกตำแหน่งลดค่านิยมเท่ากัน
- ปรับความเร็วการเคลื่อนที่
- ครึ่งหลังจะสามารถแคนเซิลได้
- เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่เมื่อผ้าคลุมแดง


- ออกท่าเร็วขึ้น
- เพิ่มค่าสตัน
- ลบความสามารถเคาท์เตอร์
- เมื่อโดนโจมตี เลเซอร์จะหยุด
- เมื่อโจมตีโดน ศัตรูจะติด Down
- ปรับการกระจายตัวของเลเซอร์เมื่อวางที่ 4, 6


- ปรับมุมเริ่มต้นเมื่อวางที่ 4, 6
- เพิ่มความแม่นยำในการติดตามเป้าหมาย
- เพิ่มค่า Rate เริ่มต้น
- เพิ่ม Hitstop, Guardstop
- ลดระดับการโจมตีลง
- เมื่อผ้าคลุมม่วง, ลดค่าผ้าคลุมที่ใช้, ลดค่า Rate
- เมื่อผ้าคลุมแดง, เพิ่มความเสียหาย, ลดเกจป้องกันมากขึ้น


- ทำให้ดาบลอยสูงห่างจากตัวน้อยลง เมื่อวางที่ 8


- สามารถมีในจอเพียงอันเดียว


- เมื่อวางที่ 4, 6, ความเร็วในการชาร์จและเวลาที่ชาร์จสำเร็จจะต่างออกไป
- เมื่อใช้ซ้ำระหว่างที่ชาร์จได้สีเหลือง จะสามารถเปลี่ยนความนิยมเป็นกระสุนติดตามไปยิงศัตรู แต่จะทำให้ศัตรูได้ความนิยมเพิ่มขึ้นไม่ว่างจะโจมตีโดนหรือป้องกัน

Lastword
- เป็นอมตะตั้งแต่กดใช้
- เพิ่มความเสียหาย

11
5A
- เพิ่ม Hitbox

6B
- เพิ่มระยะวาร์ป

2B
- ปรับให้ฮิตที่สองออกตามหลังจากที่ฮิตแรกโดน

TA
- เพิ่ม Hitbox
- เพิ่ม Hitstop และระยะโจมตี
- ?????
- ปรับให้ค่อยๆเลื่อนกลับมาที่กลางจอระหว่างเคลื่อนที่

TB
- ปรับให้รับคำสั่งหลังจากวาร์ปออกมาแล้ว
- เพิ่มความเร็วและระยะทางโจมตีเมื่อวาร์ปไปด้านหลัง

5X
- ลดปริมาณพลังวิญญาณที่ใช้
- เพิ่มค่าสตัน
- นอกจากเต๋า, ลดปริมาณพลังวิญญาณที่ฟื้นฟูเมื่อรับวัชระที่กระเด็น
- ชินโต, ลดความเร็วกระสุน, ความกว้างของกระสุนเพิ่มตามระยะทาง
- เต๋า, เพิ่มความเร็วกระสุน, เพิ่มความสามารถในการดันไปข้างหลังเมื่อโดนเกรซผ่าน, เวลาโดนเกรซจะไม่หาย, เมื่อโจมตีโดนคู่ต่อสู้จะล้ม
- พุทธ, มุมที่สามารถปาไปได้กว้างขึ้น

5Y
- เพิ่มค่าสตัน
- ไร้ศาสนา, เมื่อโจมตีโดนกระสุนจะหยุดเคลื่อนที่
- ชินโต, ขยาย Hitbox เมื่อเคลื่อนที่แนวตั้ง
- พุทธ, กระสุนค้างจอนานขึ้น, ไม่สามารถมีกระสุนในจอเกิน 1

6Y
- ออกตัวเร็วขึ้น
- เพิ่มความเสียหาย
- เพิ่ม Hitbox ที่ขา, ลด Hitbox ด้านหน้า
- เฟรมโจมตีสั้นลง
- เปลี่ยนให้ศัตรูที่โดนโจมตีจะปลิว


- ลดปริมาณบัฟ, เพิ่มระยะเวลาคงอยู่ของออร่าเมื่อร่าย
- เปลี่ยนกฎในการใช้, เมื่อกดปุ่มต่อเนื่องการโจมตีถัดไปจะออกมา, เมื่อกดแยกเดี๋ยวๆ จะออกท่าที่สองเมื่อจำนวนที่เหลือเป็น 2, ออกท่าที่สามเมื่อจำนวนที่เหลือเป็น 1
- ท่าแรก, ลดความเสียหาย, ลด Hitstun, Blockstun ลงอย่างมาก, แก้ ?????
- ท่าที่สอง, เพิ่ม Hitbox, เมื่อโจมตีโดน คู่ต่อสู้จะมีสถานะ Down, ลด Hitstun, Blockstun, แก้ ?????
- เพิ่มท่าที่สาม, ท่าโจมตีปิดขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่วางการ์ด


- เมื่อร่าย เพิ่มความสามารถเป็นอมตะต่อกระสุน และเพิ่มระยะที่ลบกระสุน
- เพิ่มความเสียหาย
- เพิ่มความสามารถเป็นอมตะต่อกระสุน
- เมื่อว่างที่ 4, 6, ปรับการโจมตีเป็นแบบแบนยาวในแนวตั้งและแนวนอน


- เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีอัตโนมัติเมื่อร่ายครบ 3 ครั้ง
- ลูกประคำออกมาเร็วขึ้น
- ลด Hitstun, Blockstun
- เวลาที่โจมตีขึ้นอยู่กับตำแหน่งการวางการ์ด
- สามารถแคนเซิลโดยการร่ายสเปลได้


- เพิ่มระยะเวลาคงอยู่ของออร่าเมื่อร่าย
- เพิ่มความเสียหาย
- เมื่อวางที่ 6, ออกตัวช้าลง แต่สามารถโจมตีได้ไกลสุดจอ


- เพิ่มระยะเวลาคงอยู่ของออร่าเมื่อร่าย
- ออกท่าเร็วขึ้น
- เพิ่ม Hitstun, Blockstun
- เพิ่ม Hitbox ทันทีหลังจากเตะ


- เพิ่มความเร็วในการตรวจจับการโจมตี

Lastword
- หากคู่ต่อสู้ป้องกันจะได้ Guard Crush

12
2
- แก้บั๊กความเร็วในการออกตัว

5A
- เพิ่ม Hitbox
-

DA
- เพิ่ม Hitbox
- ปรับให้แรงเฉื่อยแนวตั้งลดลงยากขึ้นเวลาอยู่ด้านบนหรือล่างมากๆ

AA
- เพิ่ม Hitbox
- ปรับให้แรงเฉื่อยแนวตั้งลดลงยากขึ้นเวลาอยู่ด้านบนหรือล่างมากๆ

TA
- ยกระดับการโจมตีให้สูงขึ้น
- แก้บั๊กที่จะสามารถแคนเซิลได้หลังจากโจมตีแล้วเท่านั้น

5B
- เพิ่ม Hitbox ตรงกลางตัว
- ลด Hurtbox
- เพิ่มเวลา Recovery Frame

2B
- แก้ให้ค่า Rate เมื่อใช้เปิดกับต่อคอมโบเป็นค่าเดียวกัน
- ลด Priority
- เพิ่ม Hurtbox
- ปรับทิศทางในการตก
- เพิ่มค่า Hitstop (ชะงัก) ในฮิตเริ่มต้น
- ลดค่า Hitstop ในฮิตหลังๆ

8B
- ออกท่าเร็วขึ้น
- Hitstun, Guardstun ลดลง
- เพิ่ม Hurtbox
- ปรับทิศทางการกระเด็น

AA8A
- ออกท่าเร็วขึ้น
- Hitstun, Guardstun ลดลง
- เพิ่ม Hurtbox
- ปรับทิศทางการกระเด็น

6A
- เพิ่ม Hitbox ของฮิตแรก
- ลดค่า Rate (ทำความเสียหายหลังจากนี้ได้มากขึ้น)
- ออกท่าเร็วขึ้น

AA6A
- เพิ่ม Hitbox ของฮิตแรก
- ลดค่า Rate (ทำความเสียหายหลังจากนี้ได้มากขึ้น)
- ออกท่าเร็วขึ้น
- ระดับการโจมตีของฮิตแรกลดลง

TB
- Hitstun, Guardstun ลดลง
- ลด Hurtbox

5X
- เพิ่มค่าสตัน
- เพิ่มค่า Hitstop (ชะงัก)
- ไร้ศาสนา, เพิ่มความสามารถในการติดตาม, เพิ่ม Hitbox
- ชินโต, เพิ่มจำนวนกระสุน
- เต๋า, กระสุนเปลี่ยนร่างเร็วขึ้น, ความเร็วกระสุนหลังเปลี่ยนร่างเพิ่มขึ้น, เพิ่ม Hitbox

5Y
- เพิ่มค่าสตัน
- ไร้ศาสนา, ความเสียหายเพิ่มขึ้น, เพิ่มค่า Rate (ทำความเสียหายหลังจากนี้ได้น้อยลง), กระสุนระดับสูงขึ้น
- ชินโต, ความเสียหายเพิ่มขึ้น, เพิ่มค่า Rate (ทำความเสียหายหลังจากนี้ได้น้อยลง), กระสุนเมื่อยิงออกมาจะมีขนาดเล็กลง และใหญ่ขึ้นเมื่อกระสุนวิ่งออกไป
- เต๋า, โจมตีได้ฮิตเดียว, ความเสียหายเพิ่มขึ้น, เพิ่มค่า Rate (ทำความเสียหายหลังจากนี้ได้น้อยลง), เมื่อโจมตีโดนจะให้ผล Wall Slam
- พุทธ, กระสุนระดับสูงขึ้น


- Hitstun, Guardstun ลดลง
- เมื่อวางที่ 4, เฟรมตัวปลอมออกเร็วขึ้น, เพิ่มเวลาคงอยู่ของตัวปลอม, ดีเลย์ก่อนจะวาร์ปโจมตีเมื่อตัวปลอมไม่โดนโจมตีนานขึ้น
- เมื่อวางที่ 6, ไม่มีเฟรมตัวปลอม, เพิ่มความเร็วในการวาร์ปขึ้นอย่างมาก


- เปลี่ยนมุมการยิงเมื่อวางที่ 4, 6
- เพิ่มค่าสตัน
- ลบความสามารถเคาท์เตอร์


- หายไปเมื่อมามิโซวโดนโจมตี
- เพิ่มค่าสตัน
- กระต่าย, ลดเกจป้องกัน, ลดปริมาณการเพิ่มขึ้นของเกจสเปล
- กบ, เพิ่มความเสียหาย, เพิ่มค่า Rate (ทำความเสียหายหลังจากนี้ได้น้อยลง), ????, เพิ่มระดับการโจมตี, เมื่อโจมตีโดน คู่ต่อสู้จะปลิว


- ปรับทิศทางที่กระเด็น
- เมื่อวางที่ 2, 4, บินเป็นรูปภูเขา
- เพิ่มระยะเวลาเกรซ
- ?????, ลดค่า Rate (ทำความเสียหายหลังจากนี้ได้มากขึ้น), ลดเกจป้องกันได้น้อยลง


- ออกท่าเร็วขึ้น
- ความเสียหายเพิ่มขึ้น
- เพิ่มค่าสตัน
- ?????
- เพิ่มค่า Rate ของฮิตแรก (ทำความเสียหายหลังจากนี้ได้น้อยลง)
- เพิ่มค่า Rate (ทำความเสียหายหลังจากนี้ได้น้อยลง)
- ตำแหน่งที่โผล่ตามทิศทางที่ติดตั้งการ์ด
- เมื่อโจมตีหนึ่งครั้งแล้วจะหนีไป


- ความเสียหายเพิ่มขึ้น
- ปรับการโจมตีเมื่อวางที่ 2, 8

Lastword
- เพิ่มเฟรมอมตะจนกว่าจะมีเฟรมแดเมจ

13
ระบบ
- เพิ่มระบบจานสองชั้น จานที่มีสองชั้นเมื่อแตกออกจะนับเป็น 2 ใบ
- จานที่วางแทนจานเก่า (กรณีที่เกิน 5 ใบ) จะกลายเป็นจานสองชั้นเสมอ
*จานจากกระสุน 5Y จะไม่ได้ผลในกรณีนี้ และหายไป

ทั่วไป
- ปรับแก้จากเดิมที่จะลดเกจป้องกันน้อยเมื่อมีจานน้อย ให้เป็นเท่ากันทั้งหมด

แดชหน้า
-

แดชหลัง
- เพิ่มจังหวะบังคับถอยหลัง

DA
- แก้ให้การใช้งานเมื่อไม่มีจานดีขึ้น

Combo AAA
- แก้ให้การใช้งานเมื่อไม่มีจานดีขึ้น
- เพิ่มคอมโบลิมิต
- สามารถใช้คอมโบได้ทุกที่

TA
- เมื่อใช้พลาดจะวางจานไม่ได้
- เมื่อใช้โดนจะได้จาน 2 ชั้น

5B
- แก้ให้ปริมาณการลดเกจป้องกันเท่ากันตลอด
- Hit box กว้างขึ้นเมื่อมีจาน 20 ใบ
- Hit box กว้างขึ้นอีกเมื่อมีจาน 80 ใบ
- เพิ่มค่าสตัน

6B
- เพิ่มระยะการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
- เอาการลดเกจป้องกันจังหวะหมุนตัวออก แล้วเพิ่มในจังหวะสุดท้ายแทน
- มีฮิตปิดตอนท้ายแม้จะมีจานน้อย
- ฮิตสุดท้ายจะโดนแค่ด้านหน้าเท่านั้น ไม่โดนด้านหลังแล้ว
- ลดค่าสตันของฮิตสุดท้าย
- โจมตีกว้างขึ้น
- ฮิตสตันนานขึ้น
- จำนวนจานที่ทำให้การโจมตีแรงขึ้นเปลี่ยนจาก 40 เป็น 60

2B
- จำนวนจานที่ทำให้การโจมตีแรงขึ้นเปลี่ยนจาก 60 เป็น 40
- ยิงไฟเมื่อมีจานถึง 80 ใบ

TB
- จำนวนจานที่ทำให้การโจมตีแรงขึ้นเปลี่ยนจาก 80 เป็น 60
- ขยาย Hit Box ของการโจมตีที่อัพเกรดแล้ว

5X
- เมื่อใช้โดนจะได้จาน 2 ชั้น
- ลดพลังวิญญาณที่ใช้
- เพิ่มค่าสตัน
- เพิ่มความแรง
- เพิ่มความหนาของกระสุนที่ไม่ได้ชาร์จ
- ปรับให้ตรวจการโจมตีที่หลุดออกไปจากจอดีขึ้น
- ชินโต, ยิ่งบินไกลการโจมตียิ่งกว้าง แก้ตอนเลี้ยวแล้วโจมตีโดนในมุมแปลกๆ เพิ่มความสามารถในการเลี้ยวขึ้นลงมากขึ้น
- เต๋า, เพิ่มความเร็วให้กระสุนที่ชารจ์ เพิ่มความสามารถในการยิงขึ้นลงเล็กน้อย
- พุทธ, กระสุนเลี้ยวกลับแม้จะไม่ชาร์จ เพิ่มความสามารถในการยิงขึ้นลง

5Y
- แก้ปัญหาแสดงผลไม่ถูกต้อง
- เพิ่มค่าสตัน
- ชินโต, เพิ่มความสามารถในการยิงขึ้นลง ?????? ปรับมุมของจานที่วาง
- เต๋า, เพิ่มความแรง, จานที่ยิงจะพุ่งไปในทิศทางขนานกัน
- พุทธ, ปรับเปลี่ยนการโคจรรอบตัว

6Y
- เพิ่มค่าสตัน
- เมื่อใช้โดนจะได้จาน 2 ชั้น


- ปรับความเร็วในการวาร์ปให้เป็นสูงสุดเท่ากันหมด
- ขยาย Hit box
- มีฮิตบ็อกซ์ทั้งตอนกระโดดลงและลอยขึ้น
- เมื่อวางที่ 2 หรือ 8 จะวาร์ปไปที่จานใบใหม่สุด
- ค่าสตันเมื่อยังไม่ถึงจานจะเป็น 0


- เพิ่มดาเมจเมื่อป้องกัน
- เพิ่มค่าสตัน
- เพิ่มรูปแบบเมื่อวางที่ 2
- เอาความสามารถเคาท์เตอร์ออก


- เมื่อวางที่ 4 หรือ 6 จานจะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่วาง
- เมื่อวางที่ 2 จะได้ระยะกว้าง
- ลดจำนวนฮิตลง
- เพิ่มความแรงเพื่อปรับให้ดาเมจคงเดิม


- เพิ่มการเร่งความเร็ว
- เมื่อชนอะไรจะหายไปทันที
- ปรับการกระโดดลงจากเรือ
- เพิ่มดาเมจของเรือที่พัฒนาแล้ว
- เมื่อโจมตีโดนศัตรูจะปลิว
-
- ลบความสามารถเคาท์เตอร์เมื่อกระโดดออกจากเรือไปแล้ว


- เมื่อตัวฟูโตะโดนโจมตีจะหายไป


- เพิ่มระยะเวลาการคงอยู่ของจานที่แตก ลบความสามารถในการเคาท์เตอร์ เพิ่มระยะการกระเด็นของจาน


- ลดดาเมจของเสาไฟ

Lastword
- เพิ่มความสูงของระยะที่ได้รับความเสียหาย
- จานที่วางตอนที่มีไฟจะมีเสาไฟพุ่งขึ้นมา

อันไหนที่ว่างไว้แปลว่าผมอ่านไม่ออกครับ  :40:
แล้วก็เหมือนเดิม คือถูกบ้างมั่วบ้าง  :40:
ขอบคุณ :twisted: กับฟรานแย่สำหรับข้อมูลบางส่วนครับ  :40:

Edit: เพิ่มเติมและแก้ไขคำผิด

14
จาก http://www.tasofro.net/cgi-bin/tasoblo/tasoblo.cgi?date=20130715

ต่อจากคราวที่แล้ว (http://thaitouhou.com/index.php?topic=448.msg542#new)
คราวนี้เป็นรายละเอียดสั้นๆ เพราะมีตัวละคร 3 ตัวครับ

เบียคุเรน จะได้ระยะเวลาของออร่าจากการร่ายเปิดสกิลนานขึ้น

มิโกะ หลังจากติดผ้าคลุมฟ้าไปซักพัก จะกลายเป็นสีเหลือง? เพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าฟ้านานเกินไป
        ส่วนผ้าแดงนั้นเทพอยู่แล้ว ช่างมัน  :40:


นิโทริ ใช้พลังงานมากขึ้น แต่จะมีการปรับให้ดาเมจแรงขึ้นด้วย

และคราวต่อไปจะเป็นตาของโคอิชิ

แปลผิดแปลถูกขออภัยไว้นะที่นี้
ปล. ที่จริงมันมีมากกว่านี้แต่อ่านไม่รู้เรื่อง :56:

15
จาก http://www.tasofro.net/cgi-bin/tasoblo/tasoblo.cgi?date=20130710หลังจากนี้ทาโซโฟรจะเริ่มทำการปรับปรุงตัวเกมในด้านตัวละคร
และเริ่มปล่อยข้อมูลออกมาทีละตัว
โดยเริ่มจากฟูโตะ

จากที่ตอนเริ่มแรกมีการบ่นเข้าไปมากเรื่องการสะสมจานที่มากเกินไป
จนเกิดฟูโตะสายเด็กเสิร์ฟที่ใช้จุดเด่นด้านความคล่องตัว วางจานด้วย Top Speed A (TA) แทน
จะมีการปรับให้หลังจากนี้จะไม่สามารถวางจานด้วย TA ได้อีกต่อไป
แก้ปัญหาความนิยมลดเนื่องจากวิ่งไปวิ่งมา

เพิ่มความสามารถในการต่อสู้เล็กน้อยเมื่อไม่มีจานที่สะสมไว้

เพิ่มระบบจานสองชั้น
เมื่อโจมตีโดนศัตรูด้วย TA หรือ X
หากจำนวนจานในฉากเกินลิมิต 5 ใบแล้ว
จะทำการลบจานเก่าใบแรก และจานใหม่ที่วางจะเป็นจาน 2 ชั้นแทน
โดยที่จานสองชั้นจะถูกรวมเป็นเซ็ตเดียวกัน แต่เมื่อแตกจะนับเป็น 2 ใบ

Pages: [1] 2